* * v1.02 2001-04-22 @ 07:16 * ***************************************************************************/ // Added variable in page_header.php instead of the english hardcoded one //$l_postnewtopicin = "Post New Topic in:"; $l_postnewtopicin = "Posta nytt inlägg i:"; $l_forum = "Forum"; $l_forums = "Forums"; $l_topic = "Ämne"; $l_topics = "Ämnen"; $l_replies = "Besvarade"; $l_poster = "Poster"; $l_author = "Författare"; $l_views = "Läsningar"; $l_post = "inlägg"; $l_posts = "inlägg"; $l_message = "Inlägg"; $l_messages = "Inlägg"; $l_subject = "Ämne"; $l_body = "$l_message"; $l_from = "Från"; // Message from $l_moderator = "Moderator"; $l_username = "Användarnamn"; $l_password = "Lösenord"; $l_email = "E-post"; $l_emailaddress = "E-postadress"; $l_preferences = "Inställningar"; $l_anonymous = "Anonym"; // Post $l_guest = "Gäst"; // Whosonline $l_noposts = "Inga $l_posts"; $l_joined = "Medlem sedan"; $l_gotopage = "Gå till sida"; $l_nextpage = "Nästa sida"; $l_prevpage = "Föregående sida"; $l_go = "Gå"; $l_selectforum = "Välj ett $l_forum"; $l_date = "Datum"; $l_number = "Nummer"; $l_name = "Namn"; $l_options = "Tillval"; $l_submit = "Skicka"; $l_confirm = "Bekräfta"; $l_enter = "Enter"; $l_by = "av"; // Posted by $l_ondate = "den"; // This message is edited by: $username on $date $l_new = "Nytt"; $l_html = "HTML"; $l_bbcode = "BBcode"; $l_smilies = "Smilies"; $l_on = "På"; $l_off = "Av"; $l_yes = "Ja"; $l_no = "Nej"; $l_click = "Klicka"; $l_here = "här"; $l_toreturn = "för att återgå"; $l_returnindex = "$l_toreturn till forumlistan"; $l_returntopic = "$l_toreturn till forumets ämneslista."; $l_error = "Fel"; $l_tryagain = "Gå tillbaka och försök igen."; $l_mismatch = "Lösenordet stämmer inte."; $l_userremoved = "Denna användare har tagits bort från användardatabasen"; $l_wrongpass = "Du har angett felaktigt lösenord."; $l_userpass = "Ange användarnamn och lösenord."; $l_banned = "Du är avstängd från detta forum. Kontakta systemadministratören om du har några frågor."; $l_enterpassword= "Du måste ange ditt lösenord."; $l_nopost = "Du har inte rättighet att skriva i detta forum."; $l_noread = "Du har inte rättighet att läsa detta forum."; $l_lastpost = "Senaste $l_post"; $l_sincelast = "sedan ditt senaste besök"; $l_newposts = "Nya $l_posts $l_sincelast"; $l_nonewposts = "Inga nya $l_posts $l_sincelast"; // Index page $l_indextitle = "Forumindex"; // Members and profile $l_profile = "Profil"; $l_register = "Medlemsregistrering"; $l_onlyreq = "Behövs endast vid förändring"; $l_location = "Från"; $l_viewpostuser = "Visa inlägg av denna användare"; $l_perday = "$l_messages per dag"; $l_oftotal = "av totalt"; $l_url = "URL"; $l_icq = "ICQ"; $l_icqnumber = "ICQ-nummer"; $l_icqadd = "Lägg till"; $l_icqpager = "Sökare"; $l_aim = "AIM"; $l_yim = "YIM"; $l_yahoo = "Yahoo Messenger"; $l_msn = "MSN"; $l_messenger = "MSN Messenger"; $l_website = "Webbadress"; $l_occupation = "Yrke"; $l_interests = "Intressen"; $l_signature = "Signatur"; $l_sigexplain = "Detta är ett stycke text som kan läggas till i dina inlägg.
Maximalt 255 tecken!"; $l_usertaken = "Det $l_username du valt är redan taget."; $l_userdisallowed= "Det $l_username du valt är ej tillåtet av systemadministratören. $l_tryagain"; $l_infoupdated = "Din information har uppdaterats"; $l_publicmail = "Tillåt övriga användare att se min $l_emailaddress"; $l_itemsreq = "Fält markerade med * måste fyllas i"; // Viewforum $l_viewforum = "Visa forum"; $l_notopics = "Det finns inte några inlägg i detta forum, men du kan göra ett."; $l_hotthres = "Fler än $hot_threshold $l_posts"; $l_islocked = "Ämnet är låst (Inga nya $l_posts kan göras här)"; $l_moderatedby = "Modererad av"; // Private forums $l_privateforum = "Detta är ett privat forum."; $l_private = "$l_privateforum
Observera: du måste ha cookies aktiverat för att kunna använda privata forum."; $l_noprivatepost = "$l_privateforum Du har inte rättighet att skriva i detta forum."; // Viewtopic $l_topictitle = "Visa $l_topic"; $l_unregistered = "Oregistrerad användare"; $l_posted = "Postad"; $l_profileof = "Visa profilen för"; $l_viewsite = "Gå till webbsajten för"; $l_icqstatus = "$l_icq status"; // ICQ status $l_editdelete = "Ändra/Ta bort detta $l_post"; $l_replyquote = "Citera inlägg"; $l_viewip = "Visa IP-nummer (Endast för moderator och/eller administratör)"; $l_locktopic = "Lås detta $l_topic"; $l_unlocktopic = "Lås upp detta $l_topic"; $l_movetopic = "Flytta detta $l_topic"; $l_deletetopic = "Ta bort detta $l_topic"; // Functions $l_loggedinas = "Inloggad som"; $l_notloggedin = "Ej inloggad"; $l_logout = "Logga ut"; $l_login = "Logga in"; // Page_header $l_separator = "» »"; // Included here because some languages have // problems with high ASCII (Big-5 and the like). $l_editprofile = "Profil"; $l_editprefs = "$l_preferences"; $l_search = "Sök"; $l_memberslist = "Medlemslista"; $l_faq = "FAQ"; $l_privmsgs = "Privata meddelanden"; $l_sendpmsg = "Skicka ett privat meddelande"; $l_statsblock = '$statsblock = "Våra användare har totalt postat -$total_posts- $l_messages.
Vi har -$total_users- registrerade medlemmar.
Den senast registrerade medlemmen är -$newest_user-.
-$users_online- ". ($users_online==1?"användare":"användare") ." läser förnärvarande i forumen.
";'; $l_privnotify = '$privnotify = "
Du har $new_message ".($new_message>1?"nya privata meddelanden":"nytt privat meddelande").".";'; // Page_tail $l_adminpanel = "Administration"; $l_poweredby = "Vi använder"; $l_version = "Version"; // Auth // Register $l_notfilledin = "Fel - du fyllde inte i alla de fält som krävdes."; $l_invalidname = "Det användarnnamn du valde, \"$username\" är redan taget."; $l_disallowname = "Det användarnnamn du valde, \"$username\" är ej tillåtet av systemadministratören."; $l_welcomesubj = "Välkommen till $sitename forums"; $l_welcomemail = " $l_welcomesubj, Var vänlig och spara detta meddelande. Din kontoinformation är som följer: ---------------------------- Användarnamn: $username Lösenord: $password ---------------------------- Försök att inte glömma ditt lösenord eftersom det är krypterat i vår databas och vi kan inte ta fram det åt dig. Men om du ändå skulle glömma ditt lösenord så kan vi erbjuda en enkel lösning för att generera och skicka med e-post ett nytt, slumpartat, lösenord. Tack för att du registrerade dig. $email_sig "; $l_beenadded = "Du är nu inlagd i databasen."; $l_thankregister= "Tack för din registrering!"; $l_useruniq = "Måste vara unik. Flera användare kan inte ha samma användarnamn."; $l_storecookie = "Spara mitt användarnamn i en cookie i 1 år"; // Prefs $l_prefupdated = "Dina inställningar har uppdaterats. $l_click $l_here $l_returnindex."; $l_editprefs = "$l_preferences"; $l_themecookie = "OBSERVERA att din webbläsare måste acceptera cookies för att teman ska fungera."; $l_alwayssig = "Bifoga alltid signatur"; $l_alwaysdisable= "Alltid avstängt"; // Only used for next three strings $l_alwayssmile = "$l_alwaysdisable $l_smilies"; $l_alwayshtml = "$l_alwaysdisable $l_html"; $l_alwaysbbcode = "$l_alwaysdisable $l_bbcode"; $l_boardtheme = "Tema"; $l_boardlang = "Språk"; $l_nothemes = "Inga teman i databasen"; $l_saveprefs = "Spara $l_preferences"; // Search $l_searchterms = "Nyckelord"; $l_searchany = "Sök efter NÅGOT av dessa (Default)"; $l_searchall = "Sök efter ALLA av dessa"; $l_searchallfrm = "Sök i alla forumen"; $l_sortby = "Sortera efter"; $l_searchin = "Sök i"; $l_titletext = "Titel & text"; $l_search = "Sök"; $l_nomatches = "Inga träffar för denna fråga. Utvidga ditt sökbegrepp."; // Whosonline $l_whosonline = "Vilka är här nu?"; $l_nousers = "Ingen är här just nu"; // Editpost $l_notedit = "Du kan inte ändra i ett inlägg som inte är ditt eget."; $l_permdeny = "Du angav inte det korrekta $l_password eller så har du inte rätt att ändra i detta inlägg. $l_tryagain"; $l_editedby = "Detta $l_message ändrades av:"; $l_stored = "Ditt inlägg har sparats i databasen."; $l_viewmsg = "för att visa ditt $l_message."; $l_deleted = "Ditt $l_post har tagits bort."; $l_nouser = "Detta $l_username existerar inte."; $l_passwdlost = "Jag har glömt mitt lösenord!"; $l_delete = "Radera detta inlägg"; $l_disable = "Deaktivera"; $l_onthispost = "på detta inlägg"; $l_htmlis = "$l_html är"; $l_bbcodeis = "$l_bbcode är"; $l_notify = "Meddela mig via e-post när inlägget besvarats"; // Newtopic $l_emptymsg = "Du måste skriva ett $l_message för att posta det. Du kan inte posta ett tomt $l_message."; $l_aboutpost = "Om..."; $l_regusers = "Alla registrerade användare"; $l_anonusers = "Anonyma användare"; $l_modusers = "Endast Moderatorer och Administratörer"; $l_anonhint = "
(För att posta ett inlägg anonymt så behöver du inte ange något användarnamn eller lösenord)"; $l_inthisforum = "kan posta nya inlägg och svar i detta forum"; $l_attachsig = "Visa signatur (Denna kan ändras eller läggas till i din profil)"; $l_cancelpost = "Avbryt"; // Reply $l_nopostlock = "Du kan inte posta ett svar här eftersom det är låst."; $l_topicreview = "Visa inlägg"; $l_notifysubj = "Ett svar på ditt inlägg har postats."; $l_notifybody = 'Hej $m[username]\r\nDu får detta meddelande eftersom ett inlägg du postade på $sitename forumet har besvarats och du har tidigare valt att du vill bli informerade när detta händer. Du kan läsa mer på: http://$SERVER_NAME$url_phpbb/viewtopic.$phpEx?topic=$topic&forum=$forum Eller läs $sitename forum indexet på http://$SERVER_NAME$url_phpbb Tack för att du använder $sitename forum. Ha en bra dag. $email_sig'; $l_quotemsg = '[quote]\nOn $m[post_time], $m[username] wrote:\n$text\n[/quote]'; // Sendpmsg $l_norecipient = "Du måste ange användarnamnet på den du vill skicka $l_message till."; $l_sendothermsg = "Skicka ytterligare ett privat meddelande"; $l_cansend = "kan skicka $l_privmsgs"; // All registered users can send PM's $l_yourname = "Ditt $l_username"; $l_recptname = "Mottagare $l_username"; // Replypmsg $l_pmposted = "Har besvarats, klicka här för att läsa dina $l_privmsgs"; // Viewpmsg $l_nopmsgs = "Du har inga $l_privmsgs."; $l_reply = "Svara"; // Delpmsg $l_deletesucces = "Har tagits bort."; // Smilies $l_smilesym = "Vad skall skrivas"; $l_smileemotion = "Känsla"; $l_smilepict = "Bild"; // Sendpasswd $l_wrongactiv = "Aktiveringsnyckeln du angett är inte korrekt. Var vänlig och kontrollera e-postmeddelandet $l_message du mottaget och försäkra dig om att du kopierat aktiveringsnyckel exakt."; $l_passchange = "Ditt lösenord har ändrats. Du kan nu gå till din profil och ändra ditt lösenord till ett mer passande."; $l_wrongmail = "E-postadressen du angett stämmer inte med den i vår databas."; $l_passsubj = "$sitename Forum lösenordsändring"; $l_pwdmessage = 'Hej $checkinfo[username], Du får detta brev eftersom du (eller någon som har sagt sig vara du) har begärt en lösenordsändring på $sitename forum. Om du anser att du felaktigt har fått detta brev så kan du bortse från detta brev och ditt lösenord kommer att vara oförändrat. Ditt nya lösenord som slumpartat har genererats är: $newpw För att aktivera detta måste du besöka följande sida: http://$SERVER_NAME$PHP_SELF?actkey=$key När du har besökt denna sida så kommer ditt nya lösenord aktiveras i vår databas, och du kan då logga in och därefter ändra det i din profil till vad du vill. Tack för att du använder $sitename forums $email_sig'; $l_passsent = "Ditt lösenord har ändrats till ett nytt, slumpartat, lösenord. Läs ditt e-post meddelande om hur du avslutar lösenordsbytet."; $l_emailpass = "Skicka glömt lösenord"; $l_passexplain = "Var vänlig och fyll i formuläret så kommer ett nytt lösenord skickas till din e-postadress"; $l_sendpass = "Skicka lösenord"; ?>